polski english deutsch

AleArte – dekoracyjne podpórki do książek

To świat muzycznych podpórek. Kolekcję otwiera wiolonczela. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby usłyszeć co nam w duszy gra...
Wzory chronione prawem z rejestracji wzorów wspólnotowych nr UHRW nr 002000695-0001; nr 002000695-0002; nr 002000695-0003; Copyright © Alearte 2022

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego